Opis działania

Opis działania aplikacji ile-mam.pl

Jak działa aplikacja ile-mam.pl dla Ciebie i dla Twojej Firmy

Aplikacja ile-mam.pl pomaga w prowadzeniu księgowości, kontroluje Twoje finanse firmowe, planować wydatki a przede wszystkim kontrolować cały Twój majątek.

Dzięki temu, poprzez informacje z aplikacji ile-mam.pl, w każdym Twoja Firma będzie w stanie policzyć koszty, podatki i zaplanować i przeznaczyć na wybrany celi posiadane środki finansowe.

Zasada działania

 • Rejestracja konta

  Aby zacząć pracę w serwisie ile-mam.pl należy założyć bezpłatne konto
  Załóż bezpłatne konto

  Jeśli masz już założone konto należy zalogować się do aplikacji ile-mam.pl

  Zaloguj się

  W panelu klienta należy dodać posiadane rachunki bankowe, lokaty, wartość inwestycji, oszczędności, pojazdów, kredytów czy nieruchomości.

  Na tej podstawie system odpowiednio wyliczy wartość Twojego majątku.

  W każdej chwili możesz zmienić czy usunąć wprowadzone wartości czy dane.

  W ostatnim dniu miesiąca system będzie zapamiętywał Twój stan majątku tak aby informował Ciebie o zysku lub stracie z stosunku do poprzedniego miesiąca.

  Rejestracja konta

  Aby zacząć pracę w serwisie ile-mam.pl należy założyć bezpłatne konto
  Załóż bezpłatne konto

  Jeśli masz juz założone konto należy zalogować się do aplikacji ile-mam.pl

  Zaloguj się

  Uzupełnij dane firmowe

  Po zalogowaniu należy uzupełnić podstawowe dane firmowe m.in:

  • nazwa firmy
  • pełen adres firmy
  • NIP firmy
  • rachunek bankowy
  • imię i nazwisko osoby, która wystawia faktury VAT
  • domyślną formę płatności (przelew, gotówka)

  Wystaw fakturę VAT

  Należy z lewego menu wybrać „Faktury Przychód” a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Aby usprawnić i przyspieszyć wprowadzanie faktury możemy z dostępnej listy wprowadzonych firm wybrać Odbiorcę. Po wybraniu z listy Odbiorcy pojawią się automatycznie dane w polach. Jeśli wprowadzamy po raz pierwszy Odbiorcę i chcemy aby był później dostępny na liście należy zaznaczyć opcję „Dodaj o listy Odbiorców”.
  W kolejnym etapie należy dodać Datę wystawienia, datę sprzedaży, termin płatności i opis zdarzenia.
  Należy wprowadzić „ilość” i „Cenę jedn. netto” zostanie wówczas automatycznie wprowadzona wartość VAT oraz kwota Brutto.
  Analogicznie postępujemy do kolejnych pozycji na fakturze.

  Na samym dole w polu „Uwagi” należy zweryfikować poprawność danych dot. „Formy płatności” (Przelew, Gotówka)
  Jeśli już została faktura zapłacona w całości lub części w polu „Zapłacono” należy uzupełnić kwotę Zapłaconą.
  W polu „Kto wystawił” zweryfikować osobę która wystawiła fakturę.
  Podobnie należy zweryfikować pole „Konto bankowe” i uwagi.

  Faktura Duplikat

  Jeśli jest konieczność wystawienia faktury Duplikat należy wejść w już wprowadzoną fakturę i na samym dole w Polu „Uwagi” zaznaczyć opcję „Czy Duplikat” oraz wprowadzić datę wytworzenia duplikatu.

  Dodaj do aplikacji ile-mam.pl już istniejącą fakturę VAT

  Należy z lewego menu wybrać „Faktury Koszty” a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Aby usprawnić i przyspieszyć wprowadzanie faktury możemy z dostępnej listy wprowadzonych firm wybrać Dostawcę. Po wybraniu z listy Dostawców pojawią się automatycznie dane w polach. Jeśli wprowadzamy po raz pierwszy Dostawcę i chcemy aby był później dostępny na liście należy zaznaczyć opcję „Dodaj o listy Dostawców”.
  W kolejnym etapie należy dodać Datę wystawienia, datę sprzedaży i opis zdarzenia.
  Należy wprowadzić „ilość” i „Cenę jedn. netto” zostanie wówczas automatycznie wprowadzona wartość VAT oraz kwota Brutto.
  Analogicznie postępujemy do kolejnych pozycji na fakturze.

  Dodaj Firmę / Kontrahenta jako Odbiorcę lub Dostawcę

  Należy z lewego menu wybrać „Firmy / Kontrahenci” a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Należy wypełnić dane firmy a następnie zaznaczyć box „Dodaj do listy Odbiorców” lub „Dodaj do listy Dostawców”. Istnieje możliwość zaznaczenia dwóch boxów wówczas zarówno przy dodawaniu faktur Sprzedażowych jak i faktur Zakupowych w rozwijanej liście będzie dodana firma.

  Generowanie Księgi Przychodów i Rozchodów KPIR

  Należy z lewego menu wybrać „KPIR” a następnie kliknąć przycisk „Pobierz KPIR”. Następnie pojawi się okno z zapytaniem o rok KPIR, który ma być wygenerowany. Po wybraniu roku i naciśnięciu przycisku „Pobierz” zostanie automatycznie wygenerowany i pobrany plik w formacie pdf na komputer lub urządzenie mobilne. Będzie to pełne zestawienie Książki Przychodów i Rozchodów za wskazany rok podatkowy.

  Generowanie Ewidencji Sprzedaży VAT

  Należy z lewego menu wybrać „KPIR” a następnie kliknąć przycisk „Pobierz Ewidencję Sprzedaży VAT„. Następnie pojawi się okno z zapytaniem o rok, za który ma być wygenerowana ewidencja. Po wybraniu roku i naciśnięciu przycisku „Pobierz” zostanie automatycznie wygenerowany i pobrany plik w formacie pdf na komputer lub urządzenie mobilne.

  Generowanie Ewidencji Zakupów VAT

  Analogicznie wygląda procedura przy generowaniu Ewidencji Zakupów VAT – należy z lewego menu wybrać „KPIR” a następnie kliknąć przycisk „Pobierz Ewidencję Zakupów VAT„. Następnie pojawi się okno z zapytaniem o rok, za który ma być wygenerowana ewidencja. Po wybraniu roku i naciśnięciu przycisku „Pobierz” zostanie automatycznie wygenerowany i pobrany plik w formacie pdf na komputer lub urządzenie mobilne.

  Rejestracja konta

  Aby zacząć pracę w aplikacji ile-mam.pl należy założyć konto
  Załóż konto

  Zaloguj się do aplikacji

  Jeśli masz już konto Zaloguj się i korzystaj z aplikacji ile-mam.pl.
  Zaloguj się

  Przetestuj aplikację

  Jeśli chcesz przetestować aplikację to proszę zaloguj się na dane demonstracyjne (login i hasło: demo) i przetestuj aplikację ile-mam.pl

  login i hasło: demo
  DEMO

a
Księgowość Internetowa

Aplikacja ile-mam.pl pomaga w księgowaniu faktur i automatycznym obliczaniu podatków

a
Program do Faktur

Proste wystawianie faktur, kopiowanie i wysyłka na e-mail

a
Jednolity Plik Kontrolny JPK

Bezpłatne tworzenie pliku JPK VAT na podstawie wprowadzonych faktur

a
Finanse Domowe

Czy Twój majątek zmienił się od ostatniego miesiąca? Porównuj Twoje finanse domowe