sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa dla Ciebie i dla Twojej Firmy

Dla Ciebie

czyli jak aplikacja ile-mam.pl pomaga
kontrolować finanse osobiste
i zarządza całym majątkiem

Jak policzyć wartość całego majątku?
Jak podsumować Twoje konta, lokaty, inwestycje?

Zobacz szczegóły

Dla Firmy

czyli jak aplikacja ile-mam.pl pomaga
kontrolować finanse Twojej firmy
i zarządzać podatkami

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy ?
Jakie są ważne terminy złożenia deklaracji i płatności?

Zobacz szczegóły

Sytuacja finansowa dla Ciebie

Jak policzyć wartość całego majątku?

Zastanawiasz się ile mam w sumie pieniędzy czy majątku na kontach w kilku bankach, na lokatach, giełdzie przy posiadaniu nieruchomości i samochodu? A jaką wartość ma mój cały majątek ? Jak na tym zapanować ?

Ze sprawdzeniem wartości pojedynczego konta bankowego, lokaty nie ma problemu.
A co jeśli mam klika nieruchomości, kilka kont bankowych, kilka lokat, gotówkę, samochody – ile mam tego wszystkiego ?
A może zastanawiasz się czy nie sprzedać kilku nieruchomości i połączyć je z lokatami przy jednoczesnym wyjściu z giełdy i kupić duży dom na obrzeżach miasta?

Sprawa jest trudna ale bez sprawnego systemu (aplikacji) bieżące monitorowanie posiadanego całego majątku wraz z jego analizą jest skomplikowane.

Propozycja dla Ciebie

Sytuacja finansowa dla Firmy

Obowiązki przedsiębiorcy

Przed firmą w miesiącu stoi wiele obowiązków i czynności księgowych, które należy wykonać w określonym terminie.
Należy pamiętać m.in. o:

  • prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów KPIR
  • prowadzeniu książki Sprzedaży VAT
  • prowadzeniu książki Zakupów VAT
  • wysłaniu Jednolitych Plików Kontrolnych JPK
  • terminach płatności fakturach,
  • obliczaniach podatku VAT,
  • płatnościach do Urzędu Skarbowego
  • płatności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS,
  • i oczywiście wielu innych obowiązkach.

Obowiązujące terminy złożenia informacji i płatności

Każdy podmiot obowiązują terminy przedstawienia (w formie papierowej lub elektronicznej) dokumentów czy plików. Jednymi z najważniejszymi terminami do prowadzenia działalności gospodarczej są:

 • do 10 dnia miesiąca – wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc
 • do 20 dnia miesiąca – wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za poprzedni  miesiąc
 • do 20 dnia miesiąca – wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za poprzedni  miesiąc
 • do 20 dnia miesiąca – wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedni  miesiąc
 • do 20 dnia miesiąca – wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc
 • do 20 dnia miesiąca – wpłata na PFRON za poprzedni  miesiąc
 • do 25 dnia miesiąca – wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za poprzedni miesiąc
 • do 25 dnia miesiąca – wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • do 25 dnia miesiąca – złożenie informacji podsumowującej VAT-UE o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług za poprzedni miesiąc
 • do 25 dnia miesiąca – złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27
 • do 25 dnia miesiąca – złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego
 • do 25 dnia miesiąca – złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) – dla podmiotów mających status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

Do w/w terminów należy jeszcze prowadzić bieżącą Księgę Przychodów i Rozchodów, rozliczać VAT itp.

Sytuacja dla firm jest o tyle trudna, iż bez sprawnego finansowego systemu informatycznego, tworzenie dokumentów księgowych i zachowanie terminów jest czasochłonną i skomplikowaną czynnością. Z kolei bez zachowania odpowiednich terminów, opóźnień w płatnościach czy bez sprawnego systemu informatycznego firma kreuje swój zły wizerunek i opinię.

Poznaj więc propozycję aplikacji ile-mam.pl – pomagającej prowadzić księgowość, księgi rachunkowe KPIR, rozliczać podatki VAT czy generować Jednolite Pliki Kontrolne JPK.

Propozycja dla Firmy

Materiały źródłowe:

Rejestracja konta

Aby zacząć pracę w aplikacji ile-mam.pl należy założyć konto
Załóż konto

Zaloguj się do aplikacji

Jeśli masz już konto Zaloguj się i korzystaj z aplikacji ile-mam.pl.
Zaloguj się

Przetestuj aplikację

Jeśli chcesz przetestować aplikację to proszę zaloguj się na dane demonstracyjne (login i hasło: demo) i przetestuj aplikację ile-mam.pl

login i hasło: demo
DEMO